Gravación: Antonio Somoza Outeiral, presidente do Centro Gallego de Caracas

Lugar: Caracas, Programa radial do Centro Gallego, Ecos de Galicia

Data: 10 de xaneiro de1953

Fondo: Xurxo Martínez Crespo/Arquivo Sonoro de Galicia/Consello de Cultura Galega

Características: Única gravación existente do exiliado republicano Antonio Somoza Outeiral, fillo do último alcalde republicano de Boiro. Antonio Somoza tivo que exilarse a Venezuela co seu irmán Felipe. Presidente do Centro Gallego de Caracas.