Historia dos centros galegos e asociacións da emigración
 

 

Centro Orensano

En xaneiro de 1941 fundouse o Centro Orensano, o cal foi produto da fusión doutras entidades comarcais, entre elas: o Centro Nogueira de Ramuín, a Sociedad Cultural Nogueira de Ramuín (unificada coa de Carballeira), a Sociedad Hijos de Esgos, Hijos del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar e tamén a Sociedad del Ayuntamiento de la Peroja.
O Centro Orensano tiña o seu local na rúa Belgrano 2186, fronte ao Centro Galego. Esta institución realizou unha extensa actividade cultural. Realizou edición de libros, entre eles o Sempre en Galiza de Castelao. O devanditou centro editou o xornal El Orensano e posteriormente Opinión Gallega. Tamén contaba co destacado coro Terra Nosa, dirixido polo sobranceiro músico Isidro Maiztegui.