Compagnie de Navigation Sud-Atlantique

A SOCIETE D'ETUDES DE LA NAVEGACIÓN foi fundada en 1910 por franceses: os armadores Cyprien Fabre, Fraissinet e a Société Générale de Transports Maritimes nunha acción conxunta con dous bancos. O 27 de maio de 1910 someteron unha petición ao goberno patrio para permitir os servicios de correo con sudamérica entón mantidos por Messageries Maritimes.
Despois de que as autoridades francesas discutiran tanto con Messageries como coa Societe d'Etudes, firmáronse os contratos o 11 de xullo de 1911: Messageries conservaba todos os seus servizos de correo agás o de Sudamérica ía ser transferido a Societe d'Etudes. Construiron catro transatlánticos de pasaxeiros de 18 nudos e 175 metros (Lutetia, Gallia, Massilia e Gergovia) e mais seis barcos mixtos para cprreo e pasaxes de periodicidade bimensual entre Burdeos e Bos Aires. O 8 de febreiro de 1912 a Societe d'Etudes de Navegation mudou seu nome a Compagnie de Navegation Sud-Atlantique. Na súa xunta directiva estaban banqueiros importantes e armadores, entre eles Andre Berthelot, Cyprien Fabre, Alfred Fraissinet, Conde Arrnand, Pellerin de la Touche y Hubert Giraud. A data inaugural do servizo foi o 22 de setembro de 1912, e mercaron barcos de segunda mán para ampliar a súa frota. En 1914, a empresa foi a que controlaba a Compagnie Générale Transatlantique e no 1916 foi absorvida pola Chargeurs Réunis. En 1928 Chargeurs Réunis asumiu o servizo intermedio de Sud Atlantique.
BURDIGALA
Era un vapor transatlantico mercado pola compañía, que na data da sua inauguración podía transportar ó redor de 1.350 pasaxeiros. Antigamente chamabase Kaiser Friedrich, por pertencer á armada alemá. En 1912 pasou a mans da compañía Sud-Atlantique por un tercio do seu valor e rebautizándose como Burdigala. En outubro de 1912 fai a súa primeira e unica viaxe de ida e volta cara Brasil e Río da Prata, xa que considerouse a posteriori que non resultaba rentable polo seu desmedido consumo de combustible. En 1915 foi reformado como navío transporte de tropas para a mariña francesa. Naufragou e afundiu no 1916 por mor dunha mina preto de Mikonos.
DIVONA
Construido no 1887. Antes cando pertencía a Orient Line británica chamabase Ormuz, pero a Sud-Atlantique mercouno en 1912 para cubrir as rutas sudamericanas de pasaxeiros. Foi demolido no 1923, despois de catro anos ancorado.
GALLIA
Foi un dos navíos da frota orixinal co que comezou a súa andaina a Sud-Atlantique. Tiña capacidade para transportar preto de 600 emigrantes, a máis de 300 pasaxeiros en primeira clase, 106 na segunda e 80 na terceira. Con saída en Burdeos e chegada en Brasil e Arxentina, fixo a súa viaxe inaugural en marzo de 1913. Ao ano seguinte foi requisado para servir como navío transporte de tropas. E en 1916 foi afundido polo submarino alemá U-35 preto de Cerdeña.
LA BRETAGNE
Navío construido en 1886, cunha lonxitude de 155 metros , podía levar 255 pasaxeiros en primeira clase, 68 na segunda e 603 na terceira. En 1912 pasou a encher a lista de navíos da Sud-Atlantique. Servíu na ruta cara sudamérica ata que a mariña francesa requisouno no 1914 e empregouno para hospital ata 1918 que foi devolto a compañía quen o renombrou como Alesia e afundiu a espera dunha reforma xamais feita.
LA GASCOGNE
Navío construido en 1886 para a Compagnie Générale Transatlantique no asteleiro Forges et Chantiers de la Méditerranée co nome de L´algerie. Era o terceiro dunha serie de vapores xemelgos (Champagne, Bourgogne e Bretagne) A Sud-Atlantique adquiriuno en 1912 para servir os portos do sur de América dende Burdeos. En agosto de 1914, es transformase en cruceiro auxiliar. En 1915, executa tres viaxes a Nova Iorque como encarga da Compagnie Générale Transatlantique. Tras vaarios anos inactivo é demolido en Xénova en 1919.
L´ATLANTIQUE
Famoso por se-lo máis confortable e luxoso buque da serie que a Sud-Atlantique tiña para a ruta con América do sur. Sustuíu ao Lutetia nesta labor. Tiña traballo para 663 tripulantes que atendían os 414 pasaxeiros de primeira clase, os 158 de segunda e os 584 da terceira. A súa viaxe inaugural foi o 29 de setembro dende Burdeos ata Bos Aires, con escala en Río de Janeiro e Santos. O 4 de xaneiro de 1933 durante a súa travesía sen pasaxeiros sufriu un incendio na primerira clase que espallouse decontado polo resto do navío. Deixando 19 tripulantes sen vida o barco para a demolición.
LUTETIA
Foi un dos buques con mais emigrantes nas súas viaxes transoceánicas. Chegou a transportar ata preto de mil emigrantes, a máis de 600 pasaxeiros das tres clases importantes. No mes de novembro de 1913 fixo a súa viaxe inaugural cara Brasil. Na primeira guerra mundial serviu como transportador de tropas e no 1916 remodelaronno en navío hospital. De 1920 a 1931, cando foi baixa, volveu servir pasaxeiros e emigrantes dende Burdeos ata Bos Aires.
MASSILIA
Construido por Forges & Chantiers de la Méditerranée para servir os portos sudamericanos de Brasil, Arxentina e Uruguai e os europeos de Vigo, Burdeos e Lisboa. A súa capacidade permitía transportar 464 pasaxeiros na primeira clase, 129 na segunda, 98 na terceira e máis de 350 emigrantes. A súa vida como navío de pasaxeiros abrangue dende 1911 ata 1940, cando foi convertido en navío hospital e dous anos máis tarde apresado polo exército alemán.
MEDUANA
Con 152 metros de longo, foi lanzado ao mar en setembro de 1920. En febreiro de 1923 fixo a súa viaxe inaugural dende Burdeos ata América do Sur. Era tripulado por 170 homes que atendían a 400 pasaxeiros e 500 emigrantes. En 1928 foi transferido a compañía Chargeurs Réunis, pero mantiña a ruta casa o sur de América.Apresado pola mariña alemá no 1940 e bombardeado ao ano seguinte.
MOSELLA
Era un buque mixto de carga e pasaxeiros con 10.123 toneladas. Construido no 1922, realizou a súa primeira incrusión no mar no 1921, cubrindo a ruta entre Burdeos e América do Sur. En 1928 foi vendido á compañía Chargeurs Réunis, quen lle mudou o nome como Jamaique e cubriu a liña Le Havre - Río da Prata. No 1954 foi demolido.