Cosulich

O Capitán Antonio F. Cosulich foi o que iniciou as actividades de transporte marítimo no ano 1857, coa barca FIDES de 500 toneladas, construida en nun estaleiro da cercana illa de Cherso. Máis adiante a familia foi ampliando a súa frota mercando buques de vapor en Trieste, o principal porto do Imperio Austríaco, en 1889.
Callisto Cosulich físoxe cargo da dirección da familia e da empresa e asociouse con outros empresarios creando unha nova empresa que cubría a liña de pasaxeiros e transporte de mercancías entre Trieste e America do Norte e do Sur. Construíuse un estaleiro en Monfalcone, ao carón de Trieste por obra do seu irmán Alberto Cosulich.
Durante a primeira guerra mundial, perdeuse parte da frota e o estaleiro destruíuse. Pouco tempo tardaron en recuperarse, e baixo a dirección dos fillos de Calixto, reiniciaronse as actividades de transporte marítimo co nome comercial de Cosulich Line, e levantouse de novo o estaleiro Monfalcone, onde se construíron o Vulcania, o Saturnia, ou o Batory. Cabe citar que neste mismo estaleiro comenzaron no ano 1924 as actividades de creación de aeronaves da Cosulich como primeira compañía aérea italiana. Nos anos trinta chegaron as nacionalizacións por parte do goberno iotaliano, de moitas empresas grandes, entre elas a Cosulich Line. Trala segunda guerra mundial a familia Cosulich comezou a restauración dos seus negocios de transporte marítimo.
Unha nova empresa chamada Fratelli Cosulich veuse a establecer con sede en Trieste e con oficinas locais en Xénova, Nápoles e Palermo para dar servizos de línea a América do sur, "mar rojo" e o Mediterráneo. Ata os anos sesenta traballaron con éxito os buques de pasaxeiros, que navegaban entre Xénova e América do sur, Caribe e Australia en colaboración con outras empresas. Esa foi a base para o progresivo éxito do grupo que opera hoxe en todolos ámbitos do transporte.

NEPTUNIA
Construido no asteleiro de Monfalcone, realizou a súa primeira viaxe inaugural para América do sur no 1932, permanecendo nesta liña ata 1940, cando foi requisado pola mariña de guerra italiana. No mesmo ano, despois de zarpar do porto de Trípoli, en Líbia, xunto co Vulcania e o Oceania, con preto de dez mil militares italianos, foi torpedeado polo submarino inglés Upholder.
OCEANIA
Formaba parte da mesma serie que o Neptunia e tamén servía a liña sudamericana de pasaxeiros , unindo Trieste cos portos de Split, Patras, Nápoles, Xibraltar, Recife, Salvador, Río de Janeiro, Santos, Montevideo e Bos Aires. No 1940 foi reformado para transportar tropas e namentres foi torpedeado polo submarino inglés Upholder e afundido preto do porto de Trípoli.
PRESIDENTE WILSON
Antigo Kaiser Franz Josef I, foi construido no 1911 do estaleiro de Monfalcone. Tíña 12.567 toneladas e 145,53m de lonxitude. Podría transportar 125 pasaxeiros na primera clase, 550 na segunda e 1.230 en terceira. Seu recorrido inaugural foi na ruta Trieste-Bos Aires. Ao ano seguinte afronta a líña Trieste-Nova Iorque. En 1918 foi transferida á compañía de Cosulich onde veu en chamarse Presidente Wilson. En 1930 pasou á Lloyd Triestino e foi retitulado Gange. No 1936 foi adquirido pola Compañía Adriática e mudou seu nome en Marco Polo. Foi desactivado no 1950.
VULCANIA
Construído no Cantiere Navale Triestino de Monfalcone en 1926. Promocionárase como o máis potente, veloz e elegante navío dos Cosulich. Co paso do tempo considérase como o buque italiano que máis pasaxeiros transportara na historia. Cubría a liña de Trieste e outors portos de Italia, e Nova Iorque, Halifax, Lisboa e Xibraltar. Durante os conflictos bélicos dos anos 30 e 40 adicóuse con exclusividade ao transporte de tropas e foi requisado polos americanos. Anos máis tarde reanudou o servizo a América e foi vendido a Grimaldi Siosa-Line co novo nome de Caribia, correu como un barco de inmigrantes entre Southampton, Vigo, Lisboa, e diversas illas do Caribe, antes de entrar en servicio para cruceiros no Mediterráneo. Foi vendido para o desgüace no 1974.
SATURNIA
O asteleiro Monfalcone viu sair a mar este gran navío no 1927. Tíña 23.970 toneladas e unha lonxitude de 192,45m podía obter unha velocidade de 29 nós. Cubría a liña entre Italia e Nova Iorque e Bos Aires. Era navío xemelgo do Vulcania e como tal gozaba de decoracions interiores magníficas que foron dañadas ou perdidas cando, en outubro de 1943, foi transformado en buque hospital.
EMIGRANTES DE SATURNIA