Mala Real Inglesa Messageries Maritimes
Alcántara Atlántique
Almánzora Ecuateur
Amazon Niger
Andes Senegal
Aragón Vapor Chili
Araguaya Vapor Ernest Simons
Arlanza Vapor Laos
Asturias Asteleiro Laciotat
Avón Moore-Mc Cormack lines
Danube Brazl
La Desna  
Magdalena  
Thames