Escolas da filantropía particular
 

 


Grupo Escolar Figueroa. Redondela

O filántropo José Figueroa, nado en Redondela, emigrou a Arxentina a mediados do s.XIX. Fixo fortuna e mandou construir un edificio para escolas de nenos e nenas que inaugurouse en 1918 en Redondela. O proceso de construcción levouno a cabo unha comisión xestora integrada por veciños de Redondela. Na actualidade alberga o Centro de Terceira Idade de Redondela.

Fonte: Xosé M. Malheiro Gutiérrez.

 
         
 
Hoxe o edifico fai funcions sociais