Escolas da filantropía particular
 

 

Escola de Eidián. Agolada

Nunha placa exposta no muro exterior do edificio actual da escola reza o seguinte: “Fue construído este edificio escolar a expensas de Don Francisco Oro Meire, con el objeto de que los niños y niñas de las parroquias de Eidián, Basadre y Ramil reciban la instrucción primaria. Año 1920”.

Trátase pois dunha escola feita e ideada polo filántropo Francisco Oro Meire, veciño da parroquia agolense de Eidián que emigrou no ano 1871 á illa de Cuba, onde fixo fortuna gracias as súas virtudes persoais. Pasado un tempo, decidiu que de onde era el debíase construir unha escola para os rapaces daquel lugar e veciñais.

A escola veuse inaugurar no ano 1920. Don Francisco mercara un terreo ideal para a escola, levantouno e acondicionou como o mellor lugar para impartires a docencia: había aula para nenos, aula para nenas, aulas de estudio, laboratorio…Contaba con profesores da envergadura de Marcos Laseca Golmayo, José Dieguez Cortés, Emilio Eirín ou Manuel López López. Unha vez inaugurada a escola foi doada integramente ao concello “sin otras condiciones que las de que atienda a su perfecta conservación (…)”. Soamente existía unha clausula notable y é que a fin era “ la enseñanza y educación de los niños y niñas de dichos lugares, con el bien entendido de que, si en alguna ocasión y sea cual fuere el pretexto o razón que para ello se invocare, cesare dicha enseñanza, desde ese momento y sin más trámite, quedará rescindida y sin efectola cesión ofrecida, y el edificio, contados sus enseres y menajes, revertirán al exponente o a sus herederos para siempre”.

Hoxe o edificio disfruta do paso do tempo dun xeito de abandono entre silvas e silvidos dos ventos no paso polas ventás.

 

 
         

 
Antigo edificio da escola