Escolas fundadas polas Sociedades da Emigración

 

RELACIÓN POR PROVINCIAS E MUNICIPIOS DAS ESCOLAS DE AMERICANOS IMPLANTADAS POLAS SOCIEDADES DE EMIGRANTES GALEGOS

Fonte: Datos extraídos de Vicente PEÑA SAAVEDRA (1991): Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia, Xunta de Galicia, Santiago, 2 vol.

 

PROVINCIA DE OURENSE

MUNICIPIO

DENOMINACIÓN DA SOCIEDADE

SEDE CENTRAL

Nº DE ESCOLAS –UB. PARROQUIAL

CARBALLIÑO (3)

     

CEA

     

COLES (1)

Progreso de Coles (1910)

Cuba

1.       Vilarchao

CORTEGADA (2)

     

GOMESENDE (1)

Hijos del Ayto. de Gomesende

 

1.       O Pao

MASIDE (1)

Hijos del Ayto. de Maside y sus contornos (1915)

Arxentina

1.       Maside

NOGUEIRA DE RAMUÍN (1)

Soc. Cultural de Nogueira de Ramuín

Arxentina

1.       Vilanova de Carballeira

OURENSE (3)

Unión Provincial Orensana (1913)

Arxentina

1.       Ourense

PIÑOR (1)

Hijos de la Parroquia de San Mamed de Canda (1924)

Arxentina

1.       Canda

POBRA DE TRIVES (1)

     

PUNXIN (1)

     

RAMIRÁS (1)

     

RIBADAVIA (1)

Ribadavia y su partido

Arxentina

1.       Melón

VERÍN (2)

     

VILAMARÍN (1)

Alianza de Villamarín (1909)

Cuba

1.       Reádegos