Fotos da emigración
Hotel de Inmigrantes

Hotel de Inmigrantes de Bos Aires

A maioría dos inmigrantes de orixe europea chegou á Arxentina entre 1870 e 1929. A última emigración importante a este país foi entre 1948 e 1952. Na primeira gran multitude migratoria chegaron á Arxentina arredor de dous millóns de cidadáns provenientes do Estado, dos cales máis do 50% eran orixinarios de Galiza.
A partir da chegada de emigrantes, xorde en 1857 pola iniciativa privada, a solicitude dun local para albergar os recentemente chegados.
Posteriormente constitúese a Asociación Filantrópica de Inmigración, que foi nacionalizada polo goberno en 1862 e convertida en Comisión Central de Inmigración en 1869. Estes foron os primeiros pasos para fundar o Hotel de Inmigrantes, que daba acollida a millares de persoas de todo o mundo.

Sala de descanso, ano 1914.

Comedor para mulleres e nenos, ano 1914.

Comedor de homes e nenos, ano 1930.

Mulleres inmigrantes no obradoiro de costura, ano 1914.

Identificación de mulleres polas empregadas da Dirección Xeral de Inmigración, ano 1914.

Persoal de inmigración ensinando a manexar aos inmigrantes maquinaria agrícola, ano 1915.

Lavadoiros do Hotel de Inmigrantes, ano 1914.

Mulleres e nenos/as nos xardíns do Hotel de Inmigrantes, ano 1914.

Muller inmigrantes, ano 1910.