Fotos da emigración
Partida

Emigrantes partendo cara a América, a finais do século XIX.

Emigrantes partendo cara a América, a finais do século XIX.

Porto de Vigo, embarque de pasaxeiros cara a América, comezo de século XX. Foto Sarabia.

Mulleres levando equipaxe cara aos barcos, A Coruña comezo do século XX. Foto Blanco

Mulleres levando equipaxe cara aos barcos, A Coruña comezo do século XX. Foto Blanco

Embarque de pasaxeiros cara a América, porto de Vigo, comezo do século XX. Postal da época.

Embarque de pasaxeiros cara a América, porto de Vigo, comezo do século XX. Postal da época.

Porto de Vigo, embarque á América, comezo de século XX. Postal da época.

Emigrantes embarcando para Buenos Aires.

Emigrantes embarcando para América. A Coruña, comezo do século XX.

Debuxo de humor da época de Novoa o que di: "Non, si non choro polo que se foi, choro polos que se quedan..."

Porto de Vigo, emigrantes embarcando, comezo do século XX. Postal da época.

Porto de Vigo, emigrantes esperando o embarque. Postal da época.

Porto de Vigo, saída dun trasantlántico cara a América. Foto Sarabia.

Debuxo sobre a emigración. Esperando no peirao para embarcar.

Porto de Vigo, partida de emigrantes cara a América.

Foto Blanco. Esperando para embarcar. A Coruña

Foto Blanco. Esperando para embarcar. A Coruña

Saída dun trasantlántico cara a América do Porto de Vigo, comezo do século XX.

Emigrantes partendo en tren cara a Europa, anos 60.

Emigrantes partendo en tren cara a Europa, anos 60.