Fotos da emigración
Viaxe cara á emigración

Cuberta do barco "Cap Verde", a primeiros do século XX. Emigrantes viaxando a Bos Aires.

Emigrantes na cuberta do barco.

Emigrantes na cuberta do barco cara a América, comezo do século XX.

Emigrantes na cuberta do barco cara a América.

Emigrantes galegos na cuberta do barco cara o Brasil, comezo de século XX.

Debuxo de Luis Seoane, mulleres no barco cara á emigración.

Emigrantes galegos na cuberta do barco cara ao Brasil.

Emigrantes na cuberta do barco chegando a Bos Aires, ano 1949.

Debuxo da emigración galega cara a América. No selo da maleta di:A Coruña-Bos Aires.

Emigrantes chegando a Bos Aires, ano 1948.

Emigrantes no barco chegando a Bos Aires, ano 1950.