Intitucións patrióticas da emigración


Congreso da Emigración Galega en Bos Aires, ano 1956

Por iniciativa do Consello de Galiza convocouse en Bos Aires en 1956 o Primeiro Congreso da Emigración Galega. O obxectivo era impulsar accións unitarias entre o movemento asociativo de carácter galeguista e antifranquista. Tamén tiña como obxectivo político potenciar un movemento de apoio ao Consello de Galiza, que actuaba como goberno galego no exilio.

O 24 de xullo celebrouse a súa sesión preparatoria no Centro ourensán e foi elixido presidente do Congreso Jesús Canabal, que fora Ministro da República Española no exilio.

Neste congreso participaron distintas personalidades galegas de toda Amé- rica, entre elas: José Velo Mosquera, representando aos galegos de Venezuela; Francisco Comesaña, Rogelio Rodríguez Bretaña e Marcial Fernández, os de México; Gerardo Álvarez Gallego, aos de Cuba; Suárez Picallo, aos de Chile; Emilio González López, aos Estados Unidos; Lois Tobío, Canabal, Xuan Martínez Castro aos galegos do Uruguai.

 
   
Fundación de A.G.U.E.A. durante a celebración do Congreso. Na foto Alberto Vilanova, Rafael Dieste, Valenzuela, Álvarez Gallego, Marcial Fernández, Sra. de Tobío, Nuñez Búa, Antonio Baltar, Francisco Comesaña, Rodríguez Bretaña, Xavier Bóveda, Gómez Paratcha, Blanco Amor, Xosé Velo, Luis Tobío, Lois Seoane e Laxeiro.
         
       
   
   
Alfonso Castelao.
Pepe Velo falando no Congreso.
   
Neira Vilas no brinde da clausura do Congreso. Sentados de esquerda a dereita: Lois Tobío, Alonso Ríos, Manuel Puente, Jesús Canabal e Emilio González López.
   
Xerardo Álvarez Gallego, acto, tema “Un emigrante chamado Curros”.
   
Acto na homenaxe a Castelao.
Sesión inaugural do Congreso.