Intitucións patrióticas da emigración


Consello de Galiza

O 15 de novembro de 1944 fúndase en Montevideo o Consello de Galiza. A súa acta de constitución foi asinada polos catro deputados galegos: Castelao, Elpidio Villaverde, Ramón Suárez Picallo e Antón Alonso Ríos. O Consello tivo como obxectivo a representación da legalidade expresada polo pobo galego a través do recoñecemento da súa autonomía. Este organismo mantiña a representación legal dos deputados que foran elixidos nas últimas eleccións a Cortes en 1936. Ante a inminente caída de Alemaña, que traería como consecuencia un goberno democrático para o Estado español, os galeguistas impulsan a creación deste organismo de representación política. Os galeguistas, conxuntamente con vascos e cataláns, preparaban os seus gobernos nacionais.


Aínda que fundado en Uruguai, o Consello de Galiza funcionou en Bos Aires. O presidente do Consello, deica o seu pasamento, foi Castelao. A declaración da súa constitución sinalaba: “Os mencionados mandatarios defenderán, por conseguinte, o dereito de autodeterminación para o pobo que representan”. O Consello foi creador dos “Premios Castelao”, que se outorgaban todos os anos a persoeiros ou sociedades galegas que máis se distinguiran ao servizo da causa de Galiza.

 
Deputados vascos, cataláns e galegos no exilio, reunidos baixo a presidencia de Castelao en Montevideo nunha homenaxe ao Consello de Galiza, 1945.
   
Alonso Ríos.
Alfonso Castelao.
   
 
 
Ramón Súarez Picallo.
   
Elpidio Villaverde.