Intitucións patrióticas da emigración


Solidaridade Galega Antifascista

A presenza en Valencia -durante a Guerra Civil- dos máis altos cargos institucionais do republicanismo galego impulsa a Castelao e Ramón Suárez Picallo a organizar a todas as forzas patrióticas nunha entidade que exercese a representación política de Galicia.

É así como nace nos salóns do café “Vodka” a fundación de Solidaridade Galega Antifascista coa participación de socialistas, republicanos e galeguistas.

Durante a realización da asemblea de constitución a candidatura pola presidencia desta recae en Pedro Longueira (socialista) quen lle gaña por poucos votos ao propio Castelao.

Mentres que Luís Soto é elexido Secretario Xeral. Entre os máis destacados membros de Solidariedade estaban: Marcial Fernández, Director de Carabineros; Osorio Tafall, Comisario Xeneral do exército; Otero Espasandín, escritor; Arturo Cuadrado, escritor; Elixio Rodríguez, aviador; Rafael Dieste, escritor, Amparo Alvajar, escritora; Rey Baltar, médico; Florencio Delgado Gurriarán, Roxelio Rodriguez de Bretaña, Ramón Cabanillas (fillo), Johán López Durá, Serafín Ferro, Andres Valín, Horacio Casas, Carlos Tomé, Xoán Pla, Ramón de Valenzuela, Portela Valladares etc.


 
Luis Soto Secretario Xeral de "Solidariedade Galega Antifascista", falando nun acto nunha viaxe a Cuba.