Principais destinos da emigración
 
  • Arxentina
  • Brasil
  • Chile
  • Cuba
  • Estados Unidos
  • Uruguai
  • Venezuela