Gravación: Eduardo Blanco Amor

Lugar: Caracas, Centro Gallego, Actos polo III Cabodano do pasamento de Castelao en Buenos Aires

Data: 1953

Fondo: Xurxo Martínez Crespo/Arquivo Sonoro de Galicia/Consello de Cultura Galega

Características: Gravación inédita do director da revista Galicia do Centro Gallego de Caracas, Eduardo Blanco Amor.

 

Eduardo Blanco Amor

Eduardo Blanco Amor, biografía