Personaxes da emigración galega
Fernández Ackerman, Federico