Personaxes da emigración galega
Barcia Boente, Benito
Benavides, José