Personaxes da emigración galega
Pazos González, Francisco
Pita Romero, Leandro