Fotos da emigración
Partida
Viaxe
 
Chegada
   
Hotel de inmigrantes